смелост

съвети

Съвети към себе си. Поискани, потърсени и предложени от мен за мен, споделени на глас.

Има дни, в които няма кой друг да го направи и затова сам себе си съветваш и окуражаваш. Следващите редове са от един такъв ден. Приказвам си сама! Давам си съвети без претенции. Те са поискани, потърсени и предложени от…