Философия

Едно от дефинициите на термина философия, според речника на кембридж е: “the way that someone thinks about life and deals with it”. Или Начинът, по който някой мисли за живота и се справя с него. 

Учене през целия живот – гимнастика за мозъка и не само

Учене през целия живот – андрагогика Когато бях студентка имахме предмет андрагогика. Това е клон на педагогиката, който се занимава с обучение не на деца, а на възрастни. Още тогава много ме радваше идеята, човек да се учи на нови умения…

Книгата прозорец – какво виждаме през него и как това ни променя

Книгата прозорец към света Хората са казали “Книгата е прозорец към света”. Прозорец, през който надничаме към нови светове. Светове извън и светове вътре в нас. С книгите може да пътуваш на най-далечни разстояния: до други континенти, култури, епохи, измерения. За мен…

Килим от иглики, подарък за баба

Баба живее в малка, схлупена къщичка в квартал “Хладилника”. Там сега застрояват, много усилено. Улиците са все толкова тесни, а кооперациите никнат буквално като гъби… Но аз за друго искам да разкажа. Някога като бях дете Като бях малка, градината…

Двата вълка – прочит на притчата в конкретна ситуация

В какво се изразява храненето на двата вълка Бях на занимание при Влади. Той прочете историята за двата вълка. Слушах я за пореден път, хем я разбирах, хем не напълно. Чудех се в какво точно се изразява храненето? Същата седмица…

мрежата

Пристрастяване към мрежата. Условия за лечение. Умереност и дисциплина.

Моля продължете да четете редовете по-долу, само ако сте усетили, че не ви е комфортно, колко от свободното си време прекарвате на телефона, на компютъра, в интернет…Ако се чувствате комфортно, просто пропуснете статията. Пристрастявана към мрежата болест на съвремието Знам,…