Философия

Едно от дефинициите на термина философия, според речника на кембридж е: “the way that someone thinks about life and deals with it”. Или Начинът, по който някой мисли за живота и се справя с него. 

Ретроспекция за 2017 – как протече изминалата година

ретроспекция

Всяка година опитвам да си правя ретроспекция. Филтрите на паметта Припомнянето тази година го направих няколко пъти, защото си дадох сметка, че паметта ми е къса и пластовете, в които стоят тихо отминалите 365 дни са много. Тези пластове са като…

Мисли за изкуството – каква е неговата стойност и цел

Размишлявах си на тема изкуство. Е какво толкова да му мислиш на изкуството, то трябва да се чувства. Там е работата, обаче че хората чувстват по различен начин. Виждат по различен начин. Разбират по различен начин. Обусловеното красиво Начинът, по който…

Времето лети. Времето препуска. Ние ли опитваме да го догоним или то нас?

времето лети

Времето лети “Времето лети”, “Сякаш времето се движи по-бързо”, “Кога мина това време”…тези фрази всеки изрича или е изричал, ако не с тези думи с други, но влагайки същия смисъл. Често си мисля по тази тема. Защо изглежда, че времето…

Попита ли себе си, защо искаш това, което искаш?

Какво искаш наистина? Какво искаш наистина, а наистина ли искаш това? Понякога искаш нещо. Като започнеш много искрено да разсъждаваш и анализираш, защо го искаш се получава интересно. Може да възникнат съвсем различни мотиви от тези, с които първоначално си се…

Ремонт – колко е хубаво като свърши ремонтът и започнеш да подреждаш

Ремонт

Статията не разкрива нищо ново под слънцето. Преживяванията, които споделям са съвсем злободневни и познати на мнозина. Твърде възможно е някой да реагира критично: “Е за какво сега се пишат тези неща? Като че ли е кой знае какво да…