маршрутка

Късмет

Късметът е за този, който се протегне да си вземе от него

Късметът, вие как гледате на него? Какво според вас е късмет? Смятате ли че едни хора имат повече късмет, други по-малко? Аз гледам на късмета като нестихващ поток от възможности, които текат към всяко същество. В живота, късметът не е…