какво искаш

Попита ли себе си, защо искаш това, което искаш?

Какво искаш наистина? Какво искаш наистина, а наистина ли искаш това? Понякога искаш нещо. Като започнеш много искрено да разсъждаваш и анализираш, защо го искаш се получава интересно. Може да възникнат съвсем различни мотиви от тези, с които първоначално си се…