Владая

тихия кът

От местността Тихия кът до Владая през месец май – зелено, по-зелено, най-зелено

Тихия кът – Владaя… Да пиша ли да не пиша ли сега за тази пътека? Може някой пък да не я е чувал. Пътеката, аз я научих преди няколко години, когато ми я показа едно Кате. Разходихме се с Катето…