социални мрежи

мрежата

Пристрастяване към мрежата. Условия за лечение. Умереност и дисциплина.

Моля продължете да четете редовете по-долу, само ако сте усетили, че не ви е комфортно, колко от свободното си време прекарвате на телефона, на компютъра, в интернет…Ако се чувствате комфортно, просто пропуснете статията. Пристрастявана към мрежата болест на съвремието Знам,…