свят

светът

Края на света какъвто го познаваме – фотографско упражнение 52 frames

Светът, който познаваме… Упражнявам се с едно фотографско упражнение 52Frames. Седмичната задача, която провокира следващите редове и образи е: “Line from a song” (“Ред от песен”). С автоматичен генератор можеш да си избереш на случаен принцип ред от песен. При…