етикети

Ограничаващите етикети – как живота ни се обуславя от тях

"Етикети..." Има дни, в които някоя тема изплува от информациония океан на живота. Като излезне на повърхността я забелязваме.  Темата за етикетите по подобен начин, започна да се промъква тези дни…
“Без да ми разсъждаваш край…”- свободата на лично мнение

“Без да ми разсъждаваш край…”- свободата на лично мнение

Движа се из столичните улици. Понякога вървейки, като се разминавам с хората, чувам техни фрази. Тези фрази събуждат у мен цяла влакова композиция от мисли. Незнам предисторията Така се получи…