разбиране

Неразбирането. Какво да правим с него него?

Втори опит да споделя по-разбираемо мисли за неразбирането Забавно се стана с писането на една статийка. Тя се отнасяше за неразбирането. Парадоксът беше, че я написах толкова неясно, че всеки разбра различно нещо в нея. 🙂 Получих най-разнообразни интерпретации и…