песен

Януарско утро – неделно спокойствие

Януарско утро Неделя, януарско утро. Чакам маршрутка. На изток небето е охра. Цветът създава топло чувство на замръзналия въздух. Пеят птичета. Чуват се ясно, защото кварталът е притихнал, още сгушен в леденото утро. От тези песни ми става пролетно и…