пеликани

Мартенско пътуване (част 6) – Отбиване до резерват “Сребърна”

От Тутракан до резерват “Сребърна” трафикът не беше натоварен. Дълги периоди карахме без да застигаме други автомобили. Наивни представи Очаквах с голямо нетърпение да стигнем до резерват “Сребърна”. Прочетеното в интернет и видените снимки се смесиха със собственото ми въображение…