Момина скала

От Момина скала до хижа Камен дел

Пътеката от Момина скала до х. Камен дел, беше нашият маршрут днес. Идеята за него ми сподели позната, след моите пояснение – “ще имаме малък турист и да има вкусна “хапка””. Подходяща е за малки деца Маршрутът напълно оправда очакванията…