Ковачевица

село Ковачевица

Из Родопите (част 3) – село Ковачевица, където времето е спряло

Село Ковачевица Пътят до село Ковачевица е много живописен. Самото село е притихнало в пазвата на един хълм. Къщите сякаш са облечени с едни и същи носии. Има здания, които са започнали да се рушат, но други за радост се…