калинки

Мравка помагачка – приказка за етикетите, които си слагаме

етикетите

Имало едно време две мравки и двете били работливи, защото това им е природа на мравките. Едната мравка обаче била щастлива и спокойна, другата напрегната и винаги се щурала с безпокойство насам-натам. В уютна къщичка сред тревите, близо до мравуняка…