Дървенград

Да ти върви по вода – Мостар, Меджугорие, текето при извора на Буна и Вишеград – ден 3 и 4 от пътуването

Какво значи да ти въври по вода? През третия ден осмислях какво значи да ти върви по вода, но не в преносния смисъл, а в пряк. Потеглихме към Мостар. Сред забележителностите на града е Старият мост, който присъства в списъка…