Доспат

родопите

Из Родопите (част 4) – град Доспат и язовира

Град Доспат и околността Атмосферата в град Доспат ни хареса. Хората използват доста дървета за огрев. По улицата имаше много наредени за зимата. На пейките пред къщата видяхме баби, като тези в село Крибул, с шарени шалвари, кърпи на главата…