годината

Годината – ден последен, ден първи – сбогуване, посрещане

годината

“Запишете го в сърцето си – всеки ден е най-добрият ден в годината.”  Р. У. Емерсън Годината завърши, годината започна. Сбогуване В тихата стая привечер погледнах към възрастната дама. Косата ѝ дълга и прошарена. На лицето ѝ красива мъдра усмивка. Ситни…