близки

Свят – близък и голям. Приказка за една полска мишка и нейният свят

Приказката написах на една приятелка, която е от породата на кокошките и коса, но я посвещавам на всички, които са ми помагали в живота да открия, че “близкият” свят е по-голям…оценявам и благодаря за всички жестове, защото всяко нещо има…