Арменистис

Актуализация на информацията за някои къмпинги, част първа – сбогуване с “Арменистис”

Всичко се променя, но не винаги към по-добро. Познати места, непознати ситуации Споменавах в статия преди време къмпинг “Арменистис” – “Списък на посетени къмпинги – предимства и недостатъци на различните места (част 1)”. Той беше нашият прощапулник в морското къмпингуване. До…

На палатка в Гърция – къмпингите “Арменистис” и “Пицони”

Статията е писана с актуална информация към 2016-2017г. за къмпингите “Арменистис” и “Пицони” Макар че оценката е субективна, предполагам ще послужи на някого. Аз винаги търся мнения преди да посетя дадено място. Затова реших да подготвя тази статия с мнение.…