андрагогика

Учене през целия живот – гимнастика за мозъка и не само

Учене през целия живот – андрагогика Когато бях студентка имахме предмет андрагогика. Това е клон на педагогиката, който се занимава с обучение не на деца, а на възрастни. Още тогава много ме радваше идеята, човек да се учи на нови умения…