Пътувания и разходки

Когато пътуваме, развиваме ума си. Докосваме се до нови култури, храни, обичаи, а и до новата вибрация на самото място. Умът е леко разтърсен от огромното количество нови впечатления, които получава. Можем да се почувстваме заредени и спонтанно, да изпаднем в състояние на медитативност. В същото време трябва да сме внимателни да не претоварим ума, нужно е да си даваме достатъчно почивка,  за да предотвратим подобно претоварване. Парамахамса Сатянанда “Сигурни пътища към себереализацията“