Приказки

В приказките, човек може да каже много, може да каже някои неща по-добре.