в планината

Уроци в планината – “дълбокомислени” заключения без претенция за общовалидност

Планината е място, където човек може да научи много за себе си. Вярно навсякъде е възможно да научим много за себе си, но... На повечето места си намираме така богато…
криза

“Предприемачество” по време на криза и Прачетовия герой ССПГ Диблър

Криза и предприемачество... ССПГ Диблър е името на героя за делата, на който ще прочетете в не една от книгите на Тери Пратчет. Съвременен мъдрец Седнала съм да си мисля…
храната

Смешни неща, които умът ми ражда по време на криза – за храната

Освен всички философски размисли, умът ми ражда и “безценни” практични прозрения за икономия по време на криза. Гледам се отстрани и се чудя да се гордея ли или да се…