Тъмното и светлото в легендите и приказките. Битката на вътрешните герои и демони

Тъмното и светлото в легендите и приказките. Битката на вътрешните герои и демони

Учим се от личния пример. Гледаме и копираме поведение, думи, идеи, с които се срещаме. Понякога съзнателно по-често несъзнателно.

Приказките, митовете, легендите какво са те? 

Те са примери. Те са шарена черга, в които са вплетени събирателни образни на човешкото поведение, на природните явления, на различните пластове на вселената (видимата и невидимата).

Тези събирателни образи ги има във всяка култура. Те са герои с различни имена, външност, история, но със сходни характеристики.

Във всяка приказка има тъмнина и светлина

Тъмните сили присъстват във фолклора като змейове, дракони, демони (ракшаси), триоки великани, баба Яга и т.н.

Тъмните сили са външни и вътрешни. На вътрешен план те са всички онези качества, които подтискат радостта, по́лета на изразяване, съзиданието.

Такива са страховете, омразата (липса на любов първо към себе си и после към света), самотата, отчаянието и т.н.

Светлите сили са героите, които с кураж се сражават с тъмнината.

Когато някой герой сразява тези тъмни сили в света се възцарява равновесие и просперитет.

Вътрешните битки

Тези герои са част от всеки един човек, всеки един. Те се активират с вътрешно разпознаване на качества като решимост, сила, воля, отдаденост.

Днес исках да спомена смелостта чрез един събирателен образ, който присъства в Индийската митология – Хануман.

Разбира се, че има такива герои и в българския фолклор, но за Хануман отделям редове в контекста на хубавия стотрам (поетичен разказ за божественото, разказан с мелодия), който споделям тук. Изпълнението е на Shantala, нейните албуми ги има и в spotify.

Хануман е герой, който е роден от бога на вятъра.

Хануман е олицетворение на смелост и преданост на Рам. Рам е символ на висшите качества. Тоест Хануман е предан на всички по-висши характеристики на вселената.

Животът на Хануман е бил живот на пазител на тези качества.

Той е следвал неотклонно тази своя съдба като е служел на Рам.

Какво значение има за нас това?

Когато срещаме историята за живота на Хануман (или други герои като него), в нас се пробужда неусетно чувство на смелост. Стремеж към опование в светлите аспеките на проявената вселена. Защото каквото срещаме това несъзнателно копираме.

В проявената вселена битката между светло и тъмно е неизменна. Това е битка, която всеки носи в себе си. Всеки избор, който правим в живота си е част от тази битка.

Вътрешната битка, докато сме част от този свят е вечна. Според някои философски разбирания, играта на живота се състои не в бягство от битките или отричане на тъмнината, а във вътрешно отстояване на избори.

Пример: страхът е един от демоните. Страхът никога не изчезва завинаги от нас, но ние избораме дали да останем в плен на страха или да действаме въпреки него. Да се движим, да летим, да рискуваме, да растем, да падаме, но отново да ставаме и продължаваме напред.

Хануман се е сражавал с армията от ракшаси на демона Равана, който отвлякъл Сита, спътницата на Рам.

Да се замислим днес кой вътрешен демон е отвлякъл нашата божествена спътница (вътрешната тишина и покой).

После да инвокираме Хануман, който стои у нас и да започнем битката на избори.

Приятно слушане!

Още по темата за приказките и легендите:

Значенито на приказките

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.