Изучаване на чужди езици – Java – това е лятното четиво на Ани

java

Откъсът, който Ани подбра е от книгата “Програмиране с Java SE 8” на Алексей Василев. За незапознатите текстът може да подейства като дзен коан. За знаещите – си има точно определен смисъл. Вероятно някои от вас ще го прочетат и разберат, други ще изпаднат в състояние на моментна “умствена тишина” 😉

Ето малко чужди езици – Java

Усетихте ли ума за затихва? Или всичко е ясно? Продължавате ли да четете или погледът просто се плъзга по редовете до края?

“Ако условието animals.equalsIgnorCase(wolf) не е изпълнено, започва да се проверява условето animals.equalsIgnorCase(fox). Ако то се окаже вярно, ще се изпълнят аналогични на предходния случай команди, само че с друго име за файла и друга променлива с име на животно.

Ако условието animals.equalsIgnorCase(fox) не бъде изпълнено, започва проверката на условието animals.equalsIgnorCase(bear). Накраяа, ако нито едно от изредените условия не се окаже вярно, в последния else бок  се изпълняват командите file += “raccoon.jpg” и animals = raccoon.

По този начин, когато потребителя въведе в полето за въвеждане каквато и да е стойност, различна от имената вълк, лисица или мечка, ще се появи прозорец с изображение на енот.

Бележка! Фактически всяка нестандартна сигуация се интерпретира в полза на енота. С други думи, енотът е животно по подразбиране.”

1 Comment

  1. 2b || !2b

    Може само да кажем “Браво!” на Ани, за книжките, които чете

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.