мислите
Размисли от деня

Мисли за мислите и мисли за очакванията

“First Sight and Second Thoughts, that’s what a witch had to rely on: First Sight to see what’s really there, and Second Thoughts to watch the First Thoughts to check that they were thinking right. Then there were the Third Thoughts, which Tiffany had never heard discussed and therefore kept quiet about; they were odd, seemed to think for themselves, and didn’t turn up very often.“ “Wintersmith” Terry Pratchett

“Първи поглед и втори мисли, това е на което една вещица трябва да разчита: Пръв поглед да види какво е наистина, и Втори мисли, които следят Първите мисли, за да проверяват дали те са мислели правилно. След това има и Трети мисли, за които Тифани никога не беше чувала да се дискутира и затова си мълчеше за тях; те бяха странни, изглеждаше, че мислят самостоятелно и не се появяваха много често.”  “Wintersmith” Terry Pratchett

Първите мисли, вторите мисли, третите мисли

Първи мисли, втори мисли, трети мисли…За мен тази концепция си е структурата на развиването на нивата на ума. Вторите мисли са едно ниво нагоре в осъзнаването, третите следващо и така. 🙂

Тези дни  срещнах идеята за първите и вторите, и третите мисли в книгата на Тери Пратчет – “Wintersmith”. Еестествено запитах се, моите от кой вид са? 🙂

Мислех си едни мисли. Слушах ги как звучат като съвети, които сама се съветвам. Затова се сетих за откъса по-горе за видовете мисли.

Без претенции да са втори или трети мисли, споделям.

Мисли за очакванията

По повод пътуване, което предстои забелязах как предварителните ми представи се опитват да съботират моето преживяване. Започнах да чувам от време на време един вътрешен повтарящ се монолог:

“Очаквания, очаквания…Остави ги!”

Като толкова усилено се повтаряше тази мисъл, реших да я запиша, за да видя какво друго върви с нея. Ето какво:

“Очаквания, очаквания…Остави ги! Те стесняват ума. Пречат му да видят онова, което настоящият момент има да ти разкрие.

Разгърни вниманието си към това, което е. Колко повече има да се преживее, когато не те ограничават очакванията. Бъди тук, бъди сега, наблюдавай отвъд изходната точка на предварителните представи!”

Сега остава и да успея, или пък не. 🙂

Като стана дума за нея, препоръчвам книгата; “Wintersmith” Terry Pratchett! 

Администратор и автор на съдържанието в блога "Палитра на ежедневното"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.