преположения
Размисли от деня

Подсещане за споразумението на Дон Мигел Руис – не прави предположения

“Не прави предположения”

По повод ситуация днес, се сещам за пореден път за едно от споразуменията на Дон Мигел Руис – “Не прави предположения”. То е обяснено в книгата “Четирите споразумения”. За книгата споменах и по повод проект-упражнението – “Четящите хора”.

А ако не можеш да спреш ума да прави предположения?

Тогава поне вложи усилие да се увериш дали това предположение има почва. В много от случаите предположенията са безпочвени. Или имат почва, но тя е само в ума.

Когато посъбереш малко информация, потърсиш малко доказателства, които да потвърдят твоето предположение, то се обезсилва или утвърждава.

Става ти леко, като разбереш повече и нещата добият яснота.

Има разбира се случаи, в които няма как веднага да се установят нещата, но тогава би било полезно да останем отворени за много решения.

Днес направих провека

Доволна съм от себе си, защото днес направих проверка, за да установя поредното си предположение и то се оказа погрешно. Пък аз сега разполагам с повече информация, което е чудесно.

Извод: да не си вярваме чак толкова много ;-), да подлагаме на проверка, собствените си предположения!

Администратор и автор на съдържанието в блога "Палитра на ежедневното"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.