За снимането

Учене през целия живот – гимнастика за мозъка и не само

Андрагогика – обучение на възрастни

Когато бях студентка, имахме предмет – андрагогика. Това е клон на педагогиката, който се занимава с обучение не на деца, а на възрастни.

Още тогава много ме радваше идеята, човек да се учи на нови умения дори, когато порасне – Учене през целия живот.

Добро здраве

Има едни принципи за добро здраве – пет на брой. Няма да се спирам на тях, само за един ще споделя, защото е свързан с това, което в момента правя, а именно – уча.

Та един от тези принципи казва, че човек трябва да е активен и физически, и умствено.

Умствената активност е свързана, с излизане от зоната на познатото и среща с нови неща. Новите умения и опитности, които придобиваме са като гимнастика за ума.

Сега с голяма радост практикувам такава мозъчна физкултура.

Събуждане от зимен сън

В момента уча как да снимам с фотоапарат.

Учителят лека, полека ни показва как да гледаме околния свят по различен начин. Колко повече неща има да се видят, когато добиеш допълнителна перспектива. На мен ми действа като събуждане.

Струва ми се, че последната година съм била в състояние на зимен мечешки сън.

Като ме питаха хората: ”Как си, нещо ново?” – усмихвах се и казвах “Добре съм, всичко си е наред, обичайното”. Умът ми явно спеше, но не си давах сметка.

Разбирам, че това е било така сега, когато зимата се отдръпна от моето ежедневие. Дошла е пролет, но не само външната, а вътрешна. Събудих се от мечешкия сън.

Улавям в себе си приятно вълнение; очакване на учебния час; радост от правенето на домашни и поправянето на допускани грешки.

Мозъкът се е задвижил като една машина: пресмята, анализира, архивира информация, реагира на новото.

Всеки може да се събуди

Сякаш някой е налял жизнена сила  в мен. Защо споделям тези наблюдения в настоящата статия. Защото вярвам, че всеки може да се почувства така добре.

Ако ви е станало заспало напоследък, започнете да учите нещо, което ви допада.

Ако не осъзнавате да ви е заспало, но не правите нищо различно от обичайния график на делниците, потърсете ново занимание, което да ви е приятно. То ще ви послужи за контраст, чрез който ще разберете, че сте позадрямали.

Ученето на нови неща, когато те са приятни и търсени, събужда ума.

Пожелавам ви го, защото е хубаво.

Администратор и автор на съдържанието в блога "Палитра на ежедневното"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.