Попита ли себе си, защо искаш това, което искаш?

Попита ли себе си, защо искаш това, което искаш?

Какво искаш наистина? Понякога искаш нещо. Като започнеш много искрено да разсъждаваш и анализираш, защо го искаш,  се получава интересно. Може да възникнат съвсем различни мотиви от тези, с които първоначално си се срещнал. Тези нови мотиви, които са дремели

За смисъла на неосъществените желания – уроци поднесени от самия живот

За смисъла на неосъществените желания – уроци поднесени от самия живот

Обяснение на принципите в живота Знам, че за много хора, особено за по-прагматичните, практичните, скептичните споделеното по-долу ще звучи напудрено и нагласено. Може би дори с плиткостта на съвременните ню ейдж тенденции към опростено обяснение на принципите в живота. Аз