Ода за празната стая – когато човек е свободен от собствените си вещи

Ода за празната стая – когато човек е свободен от собствените си вещи

Ода за празната стая – да възпеем свободата на пространството без вещи По стечение на обстоятелствата се наложи да оправяме стените в едната стая вкъщи. Изнесохме багажа. Свалихме тапетите. В момента, до деня, в който майсторът дойде да подхване нещата,