Годината – ден последен, ден първи – сбогуване, посрещане

Годината – ден последен, ден първи – сбогуване, посрещане

“Запишете го в сърцето си – всеки ден е най-добрият ден в годината.”  Р. У. Емерсън Сбогуване В тихата стая привечер погледнах към възрастната дама. Косата ѝ дълга и прошарена. На лицето ѝ красива мъдра усмивка. Ситни бръчици околи очите и

Мравка помагачка – приказка за етикетите, които си слагаме

Мравка помагачка – приказка за етикетите, които си слагаме

Етикетите, титлите, определенията, с които се идентифицираме носят със себе си товара на специфични очаквания. Ангажиментът да се поместваш в тези етикети-рамки ограничава свободата и радостното съществуване. Имало едно време две мравки… Имало едно време две мравки и двете били

Молив притихнал край белия лист – когато има какво да се каже и когато няма

Молив притихнал край белия лист – когато има какво да се каже и когато няма

Един ден на молива му бил даден прекрасен бял лист… Имало някога един молив. Той бил добре подострен, с хубав мек графит. Оставял много тъмна линия и от нея се преливали плавно богати светлосенки. Един ден на молива му бил

Приказка за приказките – прелетните приказки около нас

Приказка за приказките – прелетните приказки около нас

Кой разказва приказки? Всички разказват приказки: ветровете, звездите, цветята, насекомите, потоците, самият живот…хората. За ветровете и ветрените приказки Спирали ли сте някога да гледате как ветровете, се надбягват с облак в небето? Виждали ли сте ги, как се провират през

Момичето с необикновено сърце, което видяло красивото в едно цвете

Момичето с необикновено сърце, което видяло красивото в едно цвете

Много отдавна.. Много отдавна, първите растения се размножавали не чрез семенца, а с други способи, които изисквали наличието на вода за пренос (вижте статията “Как цветята промениха света“). Смята се, че през този период на земята, все още, нямало цветчета