Мравка помагачка – приказка за етикетите, които си слагаме

Мравка помагачка – приказка за етикетите, които си слагаме

Етикетите, титлите, определенията, с които се идентифицираме носят със себе си товара на специфични очаквания. Ангажиментът да се поместваш в тези етикети-рамки ограничава свободата и радостното съществуване. Имало едно време две мравки… Имало едно време две мравки и двете били

Молив притихнал край белия лист – когато има какво да се каже и когато няма

Молив притихнал край белия лист – когато има какво да се каже и когато няма

Един ден на молива му бил даден прекрасен бял лист… Имало някога един молив. Той бил добре подострен, с хубав мек графит. Оставял много тъмна линия и от нея се преливали плавно богати светлосенки. Един ден на молива му бил

Приказка за приказките – прелетните приказки около нас

Приказка за приказките – прелетните приказки около нас

Кой разказва приказки? Всички разказват приказки: ветровете, звездите, цветята, насекомите, потоците, самият живот…хората. За ветровете и ветрените приказки Спирали ли сте някога да гледате как ветровете, се надбягват с облак в небето? Виждали ли сте ги, как се провират през

Момичето с необикновено сърце, което видяло красивото в едно цвете

Момичето с необикновено сърце, което видяло красивото в едно цвете

Много отдавна.. Много отдавна, първите растения се размножавали не чрез семенца, а с други способи, които изисквали наличието на вода за пренос (вижте статията “Как цветята промениха света“). Смята се, че през този период на земята, все още, нямало цветчета

Имало едно време една полска мишка, която открила, че “близкият” свят е по-голям

Имало едно време една полска мишка, която открила, че “близкият” свят е по-голям

Приказката написах на една приятелка, която е от породата на кокошките и коса, но я посвещавам на всички, които са ми помагали в живота да открия, че “близкият” свят е по-голям…оценявам и благодаря за всички жестове, защотото всяко нещо има