рамката

Съчинение на тема “Аз и рамката” – автопортрет

Миналата година, попаднах на концепцията за подобряване на фотографските умения чрез упражнение наречено 52 седмици. Тогава сама си задавах темите и разказвах за пречките или леснотата в справянето с определената…