Кратко за една златна рибка

Кратко за една златна рибка

Ти си златна рибка “Ти си златна рибка, да, несъмнено, но не си единствена. Океанът е пълен с милиони златни рибки” – каза цветният коралов риф. “…и всяка от тях ли може да изпълнява желания?” – попита малката златоперка, леко

Мелодията на едно неделно януарско утро – пълна със спокойствие, простота и завършеност

Мелодията на едно неделно януарско утро – пълна със спокойствие, простота и завършеност

Песен, от която ти става пролетно на сърцето Неделя сутрин. Чакам маршрутка. На изток небето е охра. Цвят, който в замръзналия въздух дава топло чувство. Птиците пеят, през зимен ден това е впечатляващо. Чуват се ясно, защото кварталът е притихнал,