За снимането

Не защото имам претенции, че снимам кой знае колко добре, но защото то снимането непрекъснато провокира размисли у мен.