Грим, костюм, поза, щрак – съвременният свят, по-различен ли е той?

Грим, костюм, поза, щрак – съвременният свят, по-различен ли е той?

От сватбената фотография към мисли за съвременния свят Размислите се събудиха от гледането на сайтове със сватбена фотография…не няма да вдигам сватба, просто академично разглеждах този стил фотография…Та в нея всичко ми се видя показно, фалшиво, скалъпено…от там тръгнаха мисли