Галя в момента е подхванала книгата на Дон Мигел Руис “Четирите споразумения: Толтекска книга на мъдростта”

четирите споразумения

Откъсът е от второто споразумение:

“Не приемай нищо лично”

“Ако спазвате това споразумение, можете да пътува­те по целия свят с напълно отворено сърце и никой няма да ви нарани. Ще можете да кажете: „Обичам те”, без страх, че ще ви се присмеят или ще ви отхвърлят. Няма да се боите да поискате онова, което ви е необхо­димо. Ще можете да кажете „да” или „не” – което избе­рете – без да се осъждате и да изпитвате чувство за вина. Ще можете винаги да следвате сърцето си. Тога­ва дори насред ада ще изпитвате вътрешен покой и щастие. Ще можете да останете в блаженство и адът въобще няма да ви засегне.”

Дон мигел Руис

За идеята на проекта “Четящите хора” може да прочетете тук.

Четирите споразумения на Дон Мигел Руис чете в момента Галя

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *