Промяната на фокуса в ума, променя цветовете на света

Промяната на фокуса в ума, променя цветовете на света

Светът огледало

Интересно място е светът, като огледало е. Казват: “Каквото е в ума, това е и навън”.

Преди време вярвах, че като опитвам да мисля позитивни мисли и животът ще се изпълва само със ситуации, които удовлетворяват моите очаквания.

Днес отношението ми е различно. Тази промяна дойде от самата опитност на времето – живян живот.

Какво виждаме около себе си?

Съдържанието на света по-често е едно и също. Дърветата са същите, сградите, хората, улиците… Разбира се случват се и промени, но те рядко са в рамките на ден-два.

Забелязвали ли сте, как съзнанието отчита само отделни елементи от цялото на околния свят? Вътрешните настройки на човека в конкретния момент, определят какво ще вижда той в заобикалящите го среда и обстоятелства.

Имаше период, през който си мислех много интензивно за нещо и където и да ходех, каквото и да гледах или слушах, то неизменно се появяваше пред мен. Срещах го в другите хора, попадах на радио и телевизионни предавания по темата, на линкове в интернет, в книги и статии и т.н.

Когато умът е ангажиран с нещо, човек го вижда постоянно и навсякъде.

Вътрешна промяна

Околният свят остава същия, променя се само перспективата на възприятие.

Разбира се, това наблюдение не е ново, но за мен и днес е интересен феномен.  От него произлиза разбирането, че всички възможности и послания са край теб. От състоянието на ума, цветовете на ежедневното се променят.

Като забележим какво виждаме, ще разберем за какво мислим, какъв е фокуса ни в момента.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.